List of Faculties

Medical Director:

Dr. Sri Ganesh, M.B.B.S., M.S., D.N.B (Phaco & Refractive)

H.O.D. Phaco& Refractive Department

Medical Superintendent & Director

Dr. Sathish Prabhu, M.B.B.S., M.S., D.N.B

Phaco & Refractive Department

Vitreo Retina

HOD :

Dr. Chandra Kumar M.B.B.S., M.D (AIIMS)

(Vitreo Retina)

Dr. Jyothsna R. M.B.B.S., M.S., D.N.B

(Vitreo Retina)

Dr. M.S. Balaji MBBS., DOMS.

(Vitreo Retina)

Dr Mamtha N. M.B.B.S., M.S.,FVR

(Vitreo Retina)

Glaucoma

Dr. Shilpa M.B.B.S., D.O.M.S., D.N.B., FAEH

(Glaucoma)

Dr. Shibi Dev B.N.., M.B.B.S., DOMS, DNB, FG

Consultant Glaucoma

Dr. Mithun Pai M., MBBS, DO, DNB,FGOP, FG

(Glaucoma)

Cornea

HOD :

Dr. Mala B., M.B.B.S., D.O.M.S., D.N.B.

(Cornea, Squint & Anterior Segment)

Anaesthesia

HOD :

Dr. Suman Shree R., M.B.B.S., M.D.,D.N.B.,

(Anaesthesiologist)

Dr. Thippeswamy Y.U., MBBS, D’Ortho, DA

(Anaesthesiologist)

General Ophthalmology

HOD :

Dr. Savitha Arun M.B.B.S., D.O.M.S., D.N.B.,

(Anterior Segment & Electro Physiology)

Dr. Jayalakshmi R. M.B.B.S., D.O.M.S., D.N.B.,

(Anterior Segement)

Dr. S.M.Ahmed M.B.B.S.,M.S.,

(Anterior Segment)

Dr. Namita C.Anagol M.B.B.S., D.O.M.S., D.N.B.,M.N.A.M.S.

(Anterior Segment)

Dr. Kalpesh Jain M.B.B.S., D.O.M.S.,D.N.B.

(Anterior Segment)

Dr. Rashmi C., MBBS, DNB, F.G.O.P

(Anterior Segment)

Dr. Harsha K. MBBS, DO, DNB

(Anterior Segment)

Dr. Sandhya E.S., MBBS,DO,DNB,FG

General Ophthalmology & Glaucoma Consultant

Dr. Prasanna Kumar M.B.B.S., D.O.M.S.,

General Ophthalmology